Συμβουλές

Χριστουγεννιάτικα Πακέτα Ομορφιάς ……Λαμπερή στις Γιορτές…

Εκμεταλλευτείτε τα Πακέτα ομορφιάς  ειδικά για Σας σε προνομιακές τιμές και

ΔΩΡΟ ” Κρεμώδες πήλινγκ κυτταρικής ανανέωσης ”  ΑΞΙΑΣ 80 €

 

ΠΑΚ.1

Τιμή 307,05€  Από 392,00€   +    ΔΩΡΟ ” Κρεμώδες πήλινγκ κυτταρικής ανανέωσης ”  ΑΞΙΑΣ 80 €

 

ΠΑΚ.2

Τιμή 280,10€  Από 358,00€  +   ΔΩΡΟ ” Κρεμώδες πήλινγκ κυτταρικής ανανέωσης ”  ΑΞΙΑΣ 80 €

 

ΠΑΚ.3

Τιμή 301,30€  Από 377,00€  +    ΔΩΡΟ ” Κρεμώδες πήλινγκ κυτταρικής ανανέωσης ”  ΑΞΙΑΣ 80 €

 

ΠΑΚ.4

Τιμή 286,40€  Από 358,00€  +    ΔΩΡΟ ” Κρεμώδες πήλινγκ κυτταρικής ανανέωσης ”  ΑΞΙΑΣ 80 €

 

ΠΑΚ.5

Τιμή 291,85€  Από 373,00€   +     ΔΩΡΟ ” Κρεμώδες πήλινγκ κυτταρικής ανανέωσης ”  ΑΞΙΑΣ 80 €

 

ΠΑΚ.6

Τιμή 268,10€  Από 343,00€ +  ΔΩΡΟ  ” Κρεμώδες πήλινγκ κυτταρικής ανανέωσης ”  ΑΞΙΑΣ 80 €